Είδη εικόνων στους υπολογιστές

Ανυσματικές εικόνες – Vector

Οι ανυσματικές εικόνες δημιουργούνται από γραμμές, παραλληλόγραμμα, κύκλους, καμπύλες και γενικά από σχήματα τα οποία προκύπτουν από μαθηματικές εξισώσεις. Για αυτόν ακριβώς το λόγο έχουμε την δυνατότητα να αλλάξουμε το μέγεθος, το χρώμα, την διαφάνεια του περιγράμματος και του γεμίσματος εύκολα όποτε θέλουμε χωρίς καμία επίπτωση στην ανάλυση και την ποιότητα της εικόνας. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε φορά που αλλάζουμε κάποιο χαρακτηριστικό τους π.χ. το μέγεθος η εικόνα μας υπολογίζεται και πάλι από κάποια μαθηματική εξίσωση. Δημιουργώντας μια τέτοια εικόνα μπορούμε να την τυπώσουμε σε ένα γραμματόσημο και αργότερα σε μία γιγαντοαφίσα χωρίς την παραμικρή απώλεια.Ψηφιογραφικές εικόνες – Bitmap ή Raster

Αντίθετα με τις ανυσματικές οι ψηφιογραφικές εικόνες έχουν συγκεκριμένο αριθμό Pixel την στιγμή που δημιουργούνται. Το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι ότι μπορούν να αποτυπώσουν με μεγάλη ακρίβεια χρώματα χρωματικούς τόνους και φωτοσκιάσεις και για αυτό άλλωστε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ψηφιακή φωτογραφία.
Οι συνηθέστεροι τρόποι δημιουργίας Bitmap εικόνων είναι η ψηφιοποίηση – σκανάρισμα ή η φωτογράφηση με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Όταν επεξεργαζόμαστε τις εικόνες αυτές με κάποιο λογισμικό επεμβαίνουμε σε Pixel η σε ομάδες Pixel και μεταβάλουμε την χρωματική τιμή που έχουν ή τα αντικαθιστούμε με άλλα. Μερικές φορές δημιουργούμε καινούργια αλλά αυτό γενικά πρέπει να το αποφεύγουμε γιατί έχει συνέπεια στην ποιότητα της εικόνας μας.

Το μέγεθος τους δεν μεταβάλλεται από μαθηματικές εξισώσεις και έτσι αν προσπαθήσουμε να μεγεθύνουμε μια εικόνα τότε έχουμε απώλεια στην ποιότητα ανάλογη βέβαια με το εύρος της μεγέθυνσης που θα κάνουμε.