Χρώμα και Bits

Το κάθε pixel όπως αναφέραμε έχει μια συγκεκριμένη χρωματική τιμή – πληροφορία Κάθε πληροφορία στους υπολογιστές είναι σε διάδικο σύστημα (0 και 1) έτσι η μικρότερη δυνατή πληροφορία είναι ένα δυαδικό ψηφίo δηλαδή 1 bit (με τιμή 1 ή με τιμή 0). Επομένως ένα pixel έχει χρωματική πληροφορία (bit depth) τουλάχιστον ενός bit. 


Η εικόνα που βλέπουμε δίπλα είναι μια εικόνα με pixel τα οποία έχουν 1 bit πληροφορίας (bit depth) και επομένως μπορούν να είναι άσπρα ή μαύρα.Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη χρωματική πληροφορία το βάθος χρώματος η bit depth όπως λέμε πρέπει να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για το δυαδικό σύστημα.
Στο δυαδικό σύστημα έχουμε μόνο δύο ψηφία 0 και 1 η βάση μας λοιπόν είναι το 2.
Έτσι λοιπόν έχουμε του εξής συνδυασμούς.

21 = 2 συνδυασμοί αριθμών του 1 bit: 0 1 (μαύρο – άσπρο)
22 = 4 συνδυασμοί αριθμών των 2
bits: 00 01 10 11 (μαύρο-σκούρο γκρι-ανοιχτό                                
                                                                                    γκρι-άσπρο)
23 = 8 συνδυασμοί αριθμών των 3
bits: 000 001 010 011 100 101 110 111
Συνοπτικά δηλαδή έχουμε εικόνες με χρωματικό βάθος η bit depth

1 bit 21 = 2 διαφορετικές αποχρώσεις
2 bits 22 = 4 διαφορετικές αποχρώσεις
3 bits 23 = 8 διαφορετικές αποχρώσεις
4 bits 24 = 16 διαφορετικές αποχρώσεις
8 bits 28 = 256 διαφ.  αποχρώσεις (Grayscale - ασπρόμαυρη φωτογραφική εικόνα)
16 bits 216 = 65.536 διαφορετικές αποχρώσεις (Hi Color)  
24 bits 224 = 16.7 εκ. Διαφ. Αποχρώσεις (True Color - έγχρωμη φωτογραφική εικόνα)

               Βάθος χρώματος 1 bit                 Βάθος χρώματος 8 bit

               Βάθος χρώματος 8 bit               Βάθος χρώματος 24 bit


Πραγματικό χρώμα θεωρούμε ότι είναι οι 24 bits εικόνες δηλαδή με 17 εκ. περίπου διαφορετικές αποχρώσεις. Ο ακριβής αριθμός των αποχρώσεων που μπορεί να διακρίνει το ανθρώπινο μάτι είναι πολυ δύσκολο να υπολογιστεί. Το πιθανοτερο είναι ότι μπορεί φτάνει τα 10.000.000 (αυτό δεν σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνονται στα 17 εκ. που μπορούν να απεικονίσουν οι οθόνες μας). Σε γενικές γραμμές λέγεται ότι ο μέσος άνθρωπος ξεχωρίζει μόλις 1.5 εκ. περίπου διαφορετικές αποχρώσεις και ότι μόνο ειδικοί οι οποίοι ασχολούνται με χρώμα φτάνουν να αναγνωρίζουν 7.5 εκ. αποχρώσεις. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια συναντάμε συχνά 32 bit και 48 bit βάθος χρώματος. Το αποτέλεσμα εικόνων που δημιουργούνται είναι καλύτερη οξύτητα, καλύτερη απόδοση σκιών λιγότερα τεχνουργήματα όπως η εμφάνιση λωρίδων σε ένα ντεγραντέ. Βέβαια υπάρχουν περιπτώσεις που οι διαφορές μεταξύ 24 bit και 32 bit ή 48 bit είναι δύσκολα έως αδύνατο να εντοπιστούν.